• david 'dave' navarro
  • kawamura 'hizaki' masaya
  • kirk hammett
  • matsumoto 'hide' hideto
  • nakahama 'ruiza' yoshiyuki
  • saul 'slash' hudson
  • shinji 'leda' yuuto
  • shusuke 'syu' ueda
  • sugihara 'sugizo' yune
  • takashima 'uruha' kouyou
  • teruaki 'teru' yamashita
jun 3 2017 ∞
dec 28 2017 +