• i like /finished
 • yet to see/read
  • Labyrinth
  • Cowboy Bebop
  • Evangelion
  • Utena
  • Gurren Lagann
  • Naruto
nov 10 2017 ∞
nov 21 2017 +