user image


ㅤ ㅤ ✩̣̣̣̣̣ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩ͯ•͙͙✧⃝ •͙͙✩ͯ┄•͙✧⃝•͙┄✩̣̣̣̣̣ͯ

babi follows:
lovi kpop stuff (collection)
music (2018)
movies (2018)
how long will i love you? (fandoms)
mah notes

Barbara/Babi ʚ she/her

02 liner ʚ October 16th ʚ Libra

Brazilian ʚ pt-br/eng/jp

Otaku ʚ Kpopper

feb 12 2018 ∞
feb 13 2018 +

₍seventeen₎

₍nu'est₎

₍got7₎

₍vav₎

₍btob₎

₍super junior₎

₍wanna one₎

₍monsta x₎

₍shinee₎

₍after school₎

₍loona₎

₍exid₎

₍red velvet₎

feb 12 2018 ∞
feb 13 2018 +

꒰ scandal ꒱

꒰ yui ꒱

꒰ radwimps ꒱

꒰ flow ꒱

꒰ daoko ꒱

꒰ asian kung-fu generation ꒱

feb 12 2018 ∞
feb 12 2018 +

꒰ jessica ꒱

꒰ baek ayeon ꒱

꒰ samuel kim ꒱

꒰ bumzu ꒱

꒰ han dong geun ꒱

꒰ son dam bi ꒱

feb 12 2018 ∞
feb 19 2018 +

SEVENTEEN ʚ Boys be ʚ Love&Letter repackage ʚ Al1 ʚ Teen,Age

GOT7 ʚ Mad ʚ Flight log: turbulence

AFTER SCHOOL ʚ Maxi single

NU'EST ʚ Re:birth

feb 12 2018 ∞
feb 13 2018 +

₍imagine dragons₎

₍katty perry₎

₍charlie brown jr.₎

₍poppy₎

₍pink guy₎

₍one direction₎

₍twnty one pilots₎

₍supercombo₎

₍louis tomlinson₎

₍fall out boy₎

feb 12 2018 ∞
feb 12 2018 +