is , isa .

intj, scorpio, ravenclaw.

twitter ・ tumblr ・ instagram

jan 6 2018 ∞
may 16 2018 +

idol prod faves

  • fan chengcheng
  • lin yanjun
  • zhu xingjie
  • zhu zhengting
  • you zhangjing
  • li xikan
  • ding zeren
  • wang ziyi
  • zhou yanchen
jan 6 2018 ∞
may 16 2018 +