Bold are special mentions; a little extra favorite.

 • Mangaka
  • CJ Michalski
  • Enzou
  • Fukai Youki
  • Harada (warning: all her works are questionable and wtf)
  • Ichikawa Kei
  • Katou Setsuko
  • Kurahashi Tomo
  • Kyuugou
  • Michinoku Atami
  • Nekota Yonezou
  • Ogeretsu Tanaka
  • Psyche Delico
  • Suyama Torico
  • Takaguchi Satosumi
  • Takanaga Hinako (NOT Koisuru Boukun)
  • Yamamoto Kotetsuko
nov 30 2016 ∞
feb 12 2019 +