as of episode 6

 • hwang yunseong
 • kim yohan
 • song yuvin
 • cho seungyoun
 • lee hangyul
 • kim gukheon
 • cha junho
 • kim minkyu
 • han gichan
 • son dongpyo
 • kim hyeonbin
may 19 2019 ∞
jun 10 2019 +