list icon
  • ♡♡katsuki bakugou♡♡ (my hero academia)
  • ♡izuku midoriya♡ (my hero academia)
  • isaac foster (satsuriku no tenshi)
may 18 2017 ∞
oct 14 2018 +