Agenda

JULY 2019

  • Jul 12 ⌲ NABC chapter 3 ✓
  • Jul 15 ⌲ NABC chapter 4 ✓
  • Jul 19 ⌲ NABC chapter 5 ✓
  • Jul 23 ⌲ Eleven oneshot
  • Jul 26 ⌲ NABC chapter 6

AUGUST 2019

  • Aug 02 ⌲ NABC chapter 7
  • Aug 06 ⌲ NABC chapter 8
  • Aug 09 ⌲ ToB chapter 4
  • Aug 15 ⌲ NABC chapter 9
  • Aug 22 ⌲ NABC chapter 10
  • Aug 25 ⌲ TotH oneshot
  • Aug 30 ⌲ NABC chapter 11
jul 7 2019 ∞
jul 18 2019 +