list icon

♡ = major comfort

Characters:

Danganronpa:

 • ✩ Leon Kuwata ♡
 • ✩ Daiya Owada ♡
 • ✩ Hajime Hinata ♡
 • ✩ Mondo Owada ♡
 • ✩ Byakuya Togami ♡
 • ✩ Gundham Tanaka ♡
 • ✩ Ryoma Hoshi ♡
 • ✩ Nagito Komaeda
 • ✩ Ibuki Mioda ♡
 • ✩ Sayaka Maizono ♡
 • ✩ Sonia Nevermind
 • ✩ Kazuichi Soda ♡
 • ✩ Kaede Akamatsu ♡
 • ✩ Shuichi Saihara ♡
 • ✩ Miu Iruma ♡
 • ✩ Rantaro Amami
 • ✩ Koichi Kizakura ♡
 • ✩ Angie Yonaga ♡
 • ✩ Kirumi Tojo

Ships:

 • ✩ Kuwataba ♡
 • ✩ IshiLeon
 • ✩ Mondogami ♡
 • ✩ Fukazono ♡
 • ✩ Kirihina
 • ✩ Saimatsu ♡
 • ✩ Soniakane
 • ✩ Bandaid
 • ✩ Irumatsu
 • ✩ Junkgiri ♡
 • ✩ Naegiri
 • ✩ Togiri
 • ✩ Twobuki / Heir Guitar
 • ✩ Saimaeda

Huniepop 2:

 • ✩ Polly Bendleson ♡
 • ✩ Zoey Greene ♡
 • ✩ Lailani Keahola ♡
 • ✩ Lillian Aurawell
 • ✩ Nora Delrio

Others :

 • ✩ Ichimatsu Matsuno ( Osomatsu - san ) ♡
 • ✩ Shuuya Kano ( Kagerou Project )
 • ✩ Ayano Tateyama ( Kagerou Project ) ♡
 • ✩ Momo Kisaragi ( Kagerou Project ) ♡
 • ✩ Kyoko ( RCG ) ♡
 • ✩ Kiryu Kazuma ( Yakuza ) ♡
 • ✩ Goro Majima ( Yakuza )
 • ✩ Haruka Sawamura ( Yakuza )
 • ✩ Tetsu Tachibana ( Yakuza )
 • ✩ Ichiban Kasuga ( Yakuza ) ♡
 • ✩ Ann Takamaki ( Persona 5 )
 • ✩ Rin / Qatherine ( Catherine: Full Body )
 • ✩ Katherine McBride ( Catherine: Full Body )
 • ✩ Shinaya ( Shintaro x Ayano )
nov 27 2020 ∞
apr 12 2021 +