kota manado ft. bts jin :

  • ep. 247 | ✓
  • ep. 248 | ✓
  • ep. 249 | ✓
  • ep. 250 | ✓
  • ep. 251 | ✓

patagonia ft. nuest jonghyun & hong jin young :

  • ep. 302 | ✓
  • ep. 303 | ✓
  • ep. 304 | ✓
  • ep. 305 | ✓

new caledonia ft. cha eunwoo:

  • ep. 220 | ✓
  • ep. 221 | ✓
  • ep. 222 | ✓
  • ep. 223 | ✓
  • ep. 224 | ✓

komodo ft. svt mingyu & exid hani:

  • ep.274 | ✓
  • ep.275 | ✓
  • ep.276 | ✓
  • ep.277 | ✓
  • ep.278 | ✓

ptw fiji ft. nct jaehyun:

  • ep. 283

new zealand ft. got7 mark:

  • ep. 265 | ✓
  • ep. 266 | ✓
  • ep. 267 | ✓
  • ep. 268 | ✓

nicaragua ft. got7 jackson & exid hani:

  • ep.178 | ✓
  • ep.179 | ✓
  • ep.180 | ✓

brunei ft. exo chanyeol:

  • ep.175 | ✓
  • ep.176 | ✓
  • ep.177 | ✓
mar 10 2018 ∞
apr 22 2018 +