TOP 9 — ep. 1 & 2

  • kim suyeon
   • 2003, k-group
  • cai bing
   • 1995, c-group
  • kang yeseo
   • 2005, k-group
  • shen xiaotang
   • 1999, c-group
  • kawaguchi yurina
   • 1999, j-group
  • kubo reina
   • 1999, j-group
  • seo youngeun
   • 2004, k-group
  • you daeyeon
   • 1998, k-group
  • choi yujin
   • 1996, k-group

TOP 9 — ep. 3 & 4

  • kim suyeon
   • 2003, k-group
  • cai bing
   • 1995, c-group
  • seo youngeun
   • 2004, k-group
  • shen xiaotang
   • 1999, c-group
  • kim bora
   • 1999, k-group
  • kawaguchi yurina
   • 1999, j-group
  • you daeyeon
   • 1998, k-group
  • kubo reina
   • 1999, j-group
  • kang yeseo
   • 2005, k-group

TOP 9 — ep. 5

  • kim suyeon
   • 2003, k-group
  • cai bing
   • 1995, c-group
  • seo youngeun
   • 2004, k-group
  • shen xiaotang
   • 1999, c-group
  • kim bora
   • 1999, k-group
  • kawaguchi yurina
   • 1999, j-group
  • kubo reina
   • 1999, j-group
  • kang yeseo
   • 2005, k-group
  • yoon jia
   • 2004, k-group

TOP 9 — ep. 6 & 7

  • kim suyeon
   • 2003, k-group
  • seo youngeun
   • 2004, k-group
  • kim bora
   • 1999, k-group
  • shen xiaotang
   • 1999, c-group
  • kubo reina
   • 1999, j-group
  • yoon jia
   • 2004, k-group
  • ezaki hikaru
   • 2004, j-group
  • kang yeseo
   • 2005, k-group
  • kawaguchi yurina
   • 1999, j-group

TOP 9 — ep. 8 & 9

  • kim suyeon
   • 2003, k-group
  • kim bora
   • 1999, k-group
  • seo youngeun
   • 2004, k-group
  • shen xiaotang
   • 1999, c-group
  • ezaki hikaru
   • 2004, j-group
  • kim dayeon
   • 2003, k-group
  • nonaka shana
   • 2003, j-group
  • guinn myah
   • 2006, k-group
  • kawaguchi yurina
   • 1999, j-group

TOP 9 — ep. 10

  • kim suyeon
   • 2003, k-group
  • kim bora
   • 1999, k-group
  • seo youngeun
   • 2004, k-group
  • shen xiaotang
   • 1999, c-group
  • ezaki hikaru
   • 2004, j-group
  • nonaka shana
   • 2003, j-group
  • kim dayeon
   • 2003, k-group
  • guinn myah
   • 2006, k-group
  • sakamoto mashiro
   • 1999, j-group

TOP 9 — ep. 11

  • kim suyeon
   • 2003, k-group
  • kim bora
   • 1999, k-group
  • ezaki hikaru
   • 2004, j-group
  • seo youngeun
   • 2004, k-group
  • shen xiaotang
   • 1999, c-group
  • nonaka shana
   • 2003, j-group
  • kim dayeon
   • 2003, k-group
  • sakamoto mashiro
   • 1999, j-group
  • guinn myah
   • 2006, k-group

others:

 • j-group: kawaguchi yurina
 • k-group: kim chaehyun, kang yeseo, choi yujin

eliminated:

 • you dayeon, xia yan, kim do ah, yoon jia, kubo reina, xu ziyin (dropped), kishida ririka
aug 23 2021 ∞
oct 15 2021 +