wifes

 • Tokusatsu
  • Godai Yuusuke, Kido Shinji, Philip, Sento Kiryu, Jugglus Juggler
 • FKMT
  • Akagi Shigeru
 • Kagepro
  • Shintaro Kisaragi
 • FF
  • Cecil Harvey, Zack Fair
 • T&B
  • Kotetsu T. Kaburagi
 • TKRB
  • Mutsunokami Yoshiyuki, Nihongou
 • Tales of
jun 18 2019 ∞
oct 8 2019 +

tales

 • fluri, judistelle, sormik, alirose, colloyd, aschnat

a3

 • kazumisuita, juten, juban, yukimuku, taiyuki

i7

 • ioriku, souryuu, ryuugaku, pythag trio, yamamitsu, yukimomo, tsumukao

tkrb

 • anmitsu, mutsuyaman, izumutsu, nagamutsu, tsuruichi, nishoheshi... etc

toku

 • kenhaji, ichigo, gaijug, tenkaga,
 • kotetsu / barnaby
 • sinbad / ja'far
 • alibaba / morgiana
oct 8 2019 ∞
dec 3 2019 +