1

 • uma ga hashirimasu
  • o cavalo corre
 • niku o tabemasu
  • come carne

ga — sujeito

o — objeto direto

2

 • watashi wa gakusédesu
  • eu sou estudante
 • watashitachi wa gakusédesu
  • nos somos estudantes

3

 • kore wa mikandesu
mar 21 2019 ∞
mar 21 2019 +

usado com palavras de origem estrangeira

- — vogal longa

palavras novas

hiragana

 • cha preto | kócha
 • mel | hachimitsu

katakana

 • pao | pan
 • queijo | chi-zu
 • suco | ju-su
 • cafe | co-hi-
 • geleia | jamu-
 • manteiga | bata-
 • bife | sute-ki
 • sanduiche | sandoicchi
 • tomate | tomato
 • salada | sarada
 • presunto | hamu

verbos

no presente

mar 21 2019 ∞
mar 21 2019 +