• name: an
  • birthday: october 18th, 2001
  • zodiac: libra
  • sexuality: pansexual
  • pronouns: she/her (cis)
  • nationality: vietnamese-american
  • boygroups: exo,uniq
  • girlgroups: wjsn (cosmic girls)
  • ult(s): do kyungsoo (exo), fan chengcheng (npc)
  • faves: kim minseok (exo), kim jongin (exo), zhu zhengting (npc), chengxiao (wjsn), xiao zhan (x-nine)
mar 21 2017 ∞
dec 13 2020 +