list icon

kins

 • sakaguchi ango (bsd)
 • oogura teruko (bsd)
 • katai tayama (bsd)
 • soleil (fe: fates)
 • nezumi (no. 6)

comfort characters

 • sakaguchi ango (bsd)
 • shion (no. 6)
 • ryo asuka (devilman)
 • shioi rina (mahou shoujo site)
 • eto yoshimura (tokyo ghoul)
 • rize kamishiro (tokyo ghoul)
 • azura/aqua (fe: fates)
 • doppo kunikida (bsd)
 • goro akechi (persona)
 • oda sakunosuke (bsd)
may 29 2018 ∞
jul 8 2018 +