• yuta okkotsu
  • mikasa ackerman
  • shoyo hinata
  • nico robin
  • kurapika
  • maki zenin
  • portgas d ace
  • giyu tomioka
aug 28 2021 ∞
aug 28 2021 +