• isaac foster (aod)
 • dazai osamu/atsushi nakajima (bsd)
 • keith/lance (vld)
 • mikaela hyakuya (ons)
 • sleepy ash/lawless (servamp)
 • kozume kenma/bokuto koutarou (hq!!)
 • tweek/butters/craig/stan/kenny (south park)
 • nagisa (free!)
 • michael mell (bmc)
 • komaeda (sdr2)
 • samekichi (watgbs)
 • monika/sayori/natsuki (ddlc)
 • ichimatsu/karamatsu (osomatsu-san)
 • shuichi/ouma/maki/miu (drv3)
aug 8 2018 ∞
nov 8 2018 +