• Boku no Hero Academia S1 // ep. 6 [x.x.2022 / 2018]
  • Boku no Hero Academia S2 [x.x.2022 / 2018]
  • Boku no Hero Academia S3
  • Boku no Hero Academia S4
  • Boku no Hero Academia S5
  • Spy x Family // ep.7

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

MOVIES

  • Boku no Hero Academia: Two Heroes
  • Boku no Hero Academia: Heroes Rising
  • Jujutsu Kaisen 0 [3.17.2022]
  • Princess Mononoke [4.4.2022]
nov 3 2021 ∞
may 24 2022 +