• J (2019) | hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi (1/10)
  • K (2019) | liver or die (17/20) // wed & thu
  • K (2018) | my only one (49/53) // sat & sun
  • K (2019) | romance is a bonus book (12/16) // sat & sun
  • K (2019) | touch your heart (9/16) // wed & thu
may 25 2016 ∞
mar 7 2019 +