user image

all aboard the tsoot tsoot train
i: @scramellln

bookmarks:

fire emblem fates

 • laslow
 • subaki
 • leo
 • xander
 • shigure
 • azura
 • etc

hypnosis mic

 • hifumi
 • doppo
 • gentaro
 • sasara

kimi ga shine

 • kai
 • sou
 • hayasaka
 • midori
 • keiji
 • etc

rune factory 4

 • leon
 • margaret
 • vishnal
 • arthur

nameless: the one thing you must recall

 • lance
 • yeonho
 • tei

hatoful

 • shuu
 • kazuaki (hitori)
 • nageki

tokyorev

 • baji
 • mikey
 • etc

music

 • miyashita yuu
 • nuyuri
 • haruno
 • hanyuu maigo
 • yama
 • etc
oct 29 2017 ∞
aug 20 2021 +