_ 01

  • svt: cheol, jun, ot13
  • hxh: kurapika, senritsu
  • one piece: zoro, robin
  • bnha: kirishima, tsuyu
  • haikyuu: kenma, hinata

_ 02

nov 30 2017 ∞
jan 4 2020 +