http://wildgrounds.com/index.php/2010/02/26/kinema-junpos-top-japanese-films-2009-version/

 • Tokyo Story (1953, Yasujiro Ozu)
 • Seven Samurai (1954, Akira Kurosawa)
 • Floating Clouds (1955, Mikio Naruse)
 • The Sun Legend of the End of the Tokugawa Era (1957, Y. Kawashima)
 • Battles Without Honour & Humanity (1973, Kinji Fukasaku)
 • Twenty-Four Eyes (1954, Keisuke Kinoshita)
 • Rashomon (1950, Akira Kurosawa)
 • Tange Sazen and the Pot Worth a Million Ryo (1935, S. Yamanaka)
 • The Man Who Stole the Sun (1979, Kazuhiko Hasegawa) (soundtrack)
 • Family game (1983, Yoshimitsu Morita)
 • Stray Dog (1949, Akira Kurosawa)
 • Typhoon Club (1984, Shinji Somai)
 • Ikiru (1952, Akira Kurosawa)
 • Suzaki Paradise Red Light (1956, Y. Kawashima)
 • High and Low (1963, Akira Kurosawa)
 • A Fugitive from the Past (1965, Tomu Uchida)
 • Harakiri (1962, Masaki Kobayashi)
 • Intentions of Murder (1964, Shohei Imamura)
 • Tokyo Olympiad (1965, Kon Ichikawa)
 • The Castle of Sand (1974, Yoshitaro Nomura) (trailer)
 • Failed Youth (1974, Tatsumi Kumashiro)
 • Nausicaa (1984, Hayao Miyazaki)
 • Humanity and Paper Balloons (1937, Sadao Yamanaka)
 • Yojimbo (1961, Akira Kurosawa)
 • Fighting Elegy (1966, Seijun Suzuki)
 • Fall Guy (1982, Kinji Fukasaku)
 • Boiling Point (1990, Takeshi Kitano)
 • Tales of Ugetsu (1953, Kenji Mizoguchi)
 • The Crucified Lovers (1954, Kenji Mizoguchi)
 • She Was Like a Wild Chrysanthemum (1955, Keisuke Kinoshita)
 • Flowing (1956, Mikio Naruse)
 • Samurai Vendetta (1959, Kazu Mori) (trailer)
 • Branded to Kill (1967, Seijun Suzuki)
 • Vengeance is mine (1979, Shohei Imamura)
 • Zigeunerweisen (1980, Seijun Suzuki)
 • Here’s to the Girls (1949, Keisuke Kinoshita)
 • Ball at the Anjo House (1947, Kozaburo Yoshimura)
 • Late Spring (1949, Yasujiro Ozu) (new)
 • Till We Meet Again (1950, Tadashi Imai)
 • The Life Of Oharu (1952, Kenji Mizoguchi)
 • A Bloody Spear at Mount Fuji (1955, Tomu Uchida)
 • The Lower Depths (1957, Akira Kurosawa)
 • The Chaser (1958, Yoshitaru Nomura) (trailer)
 • Floating Weeds (1959, Yasujiro Ozu)
 • Good Morning (1959, Yasujiro Ozu)
 • Desperate Outpost (1959, Kihachi Okamoto) (trailer)
 • Her Brother (1960, Kon Ichikawa) (trailer)
 • Cruel Story of Youth (1960, Nagisa Oshima)
 • The Graceful Brute (1962, Yuzo Kawashima)
 • Proxy War (1973, Kinji Fukasaku)
 • The Wanderers (1973, Kon Ichikawa)
 • The Youth Killer (1976, Kazuhiko Hasegawa)
 • Muddy River (1981, Kohei Oguri)
 • The Funeral (1984, Juzo Itami)
 • Himatsuri (1985, Mitsuo Yanagimachi)
 • My Neighbor Totoro (1988, Hayao Miyazaki)
 • Cure (1997, Kiyoshi Kurosawa)
 • Noriko’s Dinner Table (2005, Sion Sono)
 • I was born, but… (1932, Yasujiro Ozu)
 • What did the lady forget? (1937, Yasujiro Ozu)
 • Singing Lovebirds (1939, Masahiro Makino)
 • The Live of Matsu the Untamed (1943, Hiroshi Inagaki)
 • Carmen comes home (1951, Keisuke Kinoshita)
 • The Human Condition (1959-61, Masaki Kobayashi)
 • The Human Vapor (1960, Ishiro Honda)
 • Sanjuro (1962, Akira Kurosawa)
 • The Insect Woman (1963, Shohei Imamura)
 • Pale Flower (1964, Masahiro Shinoda)
 • Yearning (1964, Mikio Naruse)
 • Tokyo Drifter (1966, Seijun Suzuki)
 • Japan’s Longest Day (1967, Kihachi Okamoto)
 • The Profound Desire of the Gods (1968, S. Imamura) (trailer)
 • The Human Bullet (1968, Kihachi Okamoto) (trailer)
 • Big Time Gambling Boss (1968, Kosaku Yamashita) (trailer)
 • I, The Executioner (1968, Tai Kato)
 • Boy (1969, Nagisa Oshima)
 • Double Suicide (1969, Masahiro Shinoda)
 • Tora-san (1969-95, Yoji Yamada) (trailer)
 • Take Care, Red Riding Hood (1970, Shori Moritani)
 • Red Peony Gambles Her Life (1970, Tai Kato)
 • Kaoyaku (1971, Shintaro Katsu)
 • Wet Sand in August (1971, Toshiya Fujita)
 • Three Mad Dog Brothers (1972, Kinji Fukasaku)
 • Confidential: Secret Market (1974, Noboru Tanaka)
 • Castle of Cagliostro (1979, Hayao Miyazaki)
 • Kagemusha (1980, Akira Kurosawa)
 • Crazy Thunder Road (1980, Sogo Ishii)
 • Crazed Fruit (1981, Kichitaro Negishi)
 • A Japanese Village, Furuyashikimura (1982, Shinsuke Ogawa)
 • P. P. Rider (1983, Shinji Somai)
 • Merry Christmas Mr. Lawrence (1983, Nagisa Oshima)
 • The Girl Who Leapt Through Time (1983, Nobuhiko Obayashi)
 • Love Hotel (1985, Shinji Somai)
 • Ran (1985, Akira Kurosawa)
 • No More Comics (1986, Yojiro Takita) (trailer)
 • Castle in the Sky (1986, Hayao Miyazaki)
 • Tetsuo (1989, Shinya Tsukamoto)
 • Moving (1993, Shinji Somai)
 • Sonatine (1993, Takeshi Kitano)
 • Kids Return (1996, Takeshi Kitano)
 • Crazyon Shin-chan (2001, Tsutomu Mizushima)
 • The Twilight Samurai (2002, Yoji Yamada)
 • Bright Future (2003, Kiyoshi Kurosawa)
 • Rambler (2003, Nobuhiro Yamashita)
 • Summer Days With Coo (2007, Keiichi Hara)
 • A Diary of Chuji’s Travels (1927, Daisuke Ito)
 • Capricious Young Man (1936, Mansaku Itami)
 • Sisters of the Gion (1936, Kenji Mizoguchi)
 • Story of the Last Chrysantemum (1939, Kenji Mizoguchi)
 • Sanshiro Sugata (1943, Akira Kurosawa)
 • Ware Maboroshi No Sakana O Mitari (1950, Daisuke Ito)
 • Early Summer (1951, Yasujiro Ozu)
 • Lightning (1952, Mikio Naruse)
 • Mother (1952, Mikio Naruse)
 • Jirocho Sangokuchi (1952-54, Masahiro Makino)
 • Godzilla (1954, Ishiro Honda)
 • Street of Shame (1956, Kenji Mizoguchi)
 • Crazed Fruit (1956, Ko Nakahira)
 • Throne of Blood (1957, Akira Kurosawa)
 • Tokyo Twilight (1957, Yasujiro Ozu)
 • Washi to Taka (1957, Umetsugu Inoue)
 • Enjo (1958, Kon Ichikawa)
 • The Hidden Fortress (1958, Akira Kurosawa)
 • Ghost Story of Yotsuya (1959, Nobuo Nakagawa)
 • Late Autumn (1960, Yasujiro Ozu)
 • When a Woman Ascends the Stairs (1960, Mikio Naruse)
 • Hito Mo Arukeba (1960, Yuzo Kawashima)
 • Ten Dark Woman (1961, Kon Ichikawa)
 • The Last War (1961, Shue Matsubayashi)
 • A Wife Confesses (1961, Yasuzo Masumura
 • Foundry Town (1962, Kiriro Urayama)
 • Destiny’s Son (1962, Kenji Misumi)
 • The Outcast (1962, Kon Ichikawa)
 • The Elegant Life of Mr. Everyman (1963, Kihachi Okamoto)
 • The Thirteen Assassins (1963, Eiichi Kudo) (trailer)
 • Woman In The Dunes (1964, Hiroshi Teshigahara)
 • Red Beard (1965, Akira Kurosawa)
 • Seisaku’s Wife (1965, Yasuzo Masumura)
 • Story of a Prostitute (1965, Seijun Suzuki)
 • The Hitman (1967, Kazuo Mori)
 • Like a Shooting Star (1967, Toshio Masuda)
 • A Colt Is My Passport (1967, Takashi Nomura)
 • Tora-san: It’s Tough Being A Man (1969, Yoji Yamada)
 • Go, Go Second Time Virgin (1969, Koji Wakamatsu) (soundtrack)
 • Violence Without a Cause (1969, Koji Wakamatsu)
 • Dodes’ka-den (1970, Akira Kurosawa)
 • Hakucyu No Syugeki (1970, Kiyoshi Noshimura)
 • Minata (1972, Noriaki Tsuchimoto)
 • The Morning Schedule (1972, Susumu Hani)
 • Night of the Felines (1972, Noboru Tanaka)
 • Akai Tori Nigeta? (1973, Toshiya Fujita)
 • Tora-san’s Forget Me Not (1973, Yoji Yamada)
 • Narita: Heta Village (1973, Shinsuke Ogawa)
 • Street of Joy (1974, Tatsumi Kumashiro)
 • Shiranui Sea (1975, Noriaki Tsuchimoto)
 • Graveyard of Honor (1975, Kinji Fukasaku)
 • Preparation for the Festival (1975, Kazuo Kuroki)
 • In The Realm of the Senses (1976, Nagisa Oshima)
 • Lullaby of the Earth (1976, Yasuzo Masumura)
 • House (1970, Nobuhiko Obayashi)
 • The Devil’s Boucing Ball Song (1977, Kon Ichikawa)
 • Shinjuku midaregai: Ikumade matte (1977, Chusei Sone)
 • Mount Hakkoda (1977, Shiro Moritani)
 • Rape! 13th Hour (1977, Yasuharu Hasebe)
 • Third Base (1978, Yoichi Higashi) (trailer)
 • Path of the Beast (1980, Tatsumi Kumashiro)
 • Station (1981, Yasuo Furuhata)
 • Attacked Women (1981, Banmei Takahash)
 • Angel Guts: Red Prono (1981, Toshiharu Ikeda)
 • Something Like It (1981, Yoshimitsu Morita)
 • The Imperial Navy (1981, Shue Matsubayashi)
 • Transfer Student (1982, Nobuhiko Obayashi)
 • Burst City (1982, Sogo Ishii)
 • The Makioka Sister (1983, Kon Ichikawa)
 • Inujini Sesi Mono (1986, Kazuyuki Izutsu)
 • The Sea and Poison (1986, Kei Kumai)
 • Violent Cop (1989, Takeshi Kitano)
 • The Sting of Death (1990, Kohei Oguri)
 • A Scene at the Sea (1991, Takeshi Kitano)
 • The Rocking Horsemen (1992, Nobuhiko Obayashi)
 • Tetsuo 2 (1992, Shinya Tsukamoto)
 • Where is the Moon? (1993, Yoichi Sai)
 • Shall We Dance? (1996, Masayuki Suo)
 • Tokiwa: The Manga Apartment (1996, Jun Ichikawa)
 • Gakko 3: The New Voyage (1998, Yoji Yamada)
 • Face (2000, Jun Sakamoto)
 • Kaza-Hana (2000, Shinji Somai)
 • Swing Girls (2004, Shinobu Yaguchi)
 • Nobody Knows (2004, Hirokazu Koreeda)
 • The Reason (2004, Nobuhiko Obayashi)
 • Break Through! (2004, Kazuyuki Izutsu)
 • Who’s Camus Anyway? (2005, Mitsuo Yanagimachi)
 • Memories of Matsuko (2006, Tetsuya Nakashima)
 • Hula Girls (2006, Sang-il Lee)
 • What the Snow Brings (2005, Kichitaro Negishi)
 • Departures (2008, Yojiro Takita)
 • All Around Us (2008, Ryosuke Hashiguchi)
 • Children of the Dark (2008, Junji Sakamoto)
jul 15 2010 ∞
nov 27 2011 +