http://wildgrounds.com/index.php/2009/01/01/100-greatest-japanese-movies/

1920-1940′s

  • Orochi (Buntaro Futagawa, 1925)
  • A Page of Madness (Teinosuke Kinugasa, 1926)
  • Tange Sazen (Sadao Yamanaka, 1935)
  • Humanity And Paper Balloons (Sadao Yamanaka, 1937)

1950′s

  • Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)
  • Life of Oharu (Kenji Mizoguchi, 1952)
  • Tokyo Story (Yasujiro Ozu, 1953)
  • Ugetsu (Kenji Mizoguchi, 1953)
  • Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)
  • Godzilla (Ishiro Honda, 1954)
  • Floating Clouds (Mikio Naruse, 1955)
  • The Burmese Harp (Kon Ichikawa, 1956)
  • Crazed Fruit (Ko Nakahira, 1956)
  • Ballad of Narayama (Keisuke Kinoshita, 1958)
  • Fires on the Plain (Kon Ichikawa, 1959)
  • The Human Condition (Masaki Kobayashi, 1959-1961)

1960′s

  • The Sun’s Burial (Nagisa Oshima, 1960)
  • Jigoku (Nobuo Nakagawa, 1960)
  • The Naked Island (Kaneto Shindo, 1960)
  • Yojimbo (Akira Kurosawa, 1961)
  • Miyamoto Musashi (Tomu Uchida, 1961-1965)
  • Harakiri (Masaki Kobayashi, 1962)
  • Detective Bureau 2-3 (Seijun Suzuki, 1963)
  • Thirteen Assassins (1963, Eiichi Kudo)
  • An Actor’s Revenge (Kon Ichikawa, 1963)
  • Assassination (Masahiro Shinoda, 1964)
  • Endless Desire (Shohei Imamura, 1964)
  • Pale Flower (Masahiro Shinoda, 1964)
  • Three Outlaw Samurai (Hideo Gosha, 1964)
  • Kwaidan (Masaki Kabayashi, 1964)
  • Zatoichi: Flashing Sword (Kazuo Ikehiro, 1964)
  • Seisaku’s wife (Yasuzo Masumura, 1965)
  • Sword Devil (Kenji Misumi, 1965)
  • Life of a Tattooed Man (Seijun Suzuki, 1965)
  • Sugata Sanshiro (Seiichiro Uchikawa, 1965)
  • The Pornographers (Shohei Imamura, 1966)
  • The Face of Another (Hiroshi Teshigahara, 1966)
  • The Ivory Tower (Satsuo Yamamoto, 1966)
  • Red Angel (Yasuzo Masumura, 1966)
  • Tange Sazen (Hideo Gosha, 1966)
  • Tokyo Drifter (Seijun Suzuki, 1966)
  • The Sword of Doom (Kihachi Okamoto, 1966)
  • Branded to Kill (Seijun Suzuki, 1967)
  • Japan’s Longest Day (Kihachi Okamoto, 1967)
  • Nemuri Kyoshiro: Mask of the Princess (Akira Inoue, 1967)
  • Funeral Parade of Roses (Toshio Matsumoto, 1969)
  • The Desert Archipelago (1969, Katsu Kanai)
  • Go, Go Second Time Virgin (Koji Wakamatsu, 1969)
  • Hitokiri (1969, Hideo Gosha)

1970′s

  • The Man Who Left His Will On Film (Nagisa Oshima, 1970)
  • Eros + Massacre (Kiju Yoshida, 1970)
  • The Ambitious (Daisuke Ito, 1970)
  • The Wolves (Hideo Gosha, 1971)
  • Shura (Toshio Matsumoto, 1971)
  • Throw Away Your Books, Rally into the Streets (S.Terayama, 1971)
  • The Ceremony (Nagisa Oshima, 1971)
  • Female Convict Scorpion (Shunya Ito, 1972)
  • Babycart At The River Styx (Kenji Misumi, 1972)
  • Ecstasy of the Angels (Koji Wakamatsu, 1972)
  • Battle Without Honor (Kinji Fukasaku, 1973)
  • Bohachi (Teruo Ishii, 1973)
  • Lady Snowblood (Toshiya Fujita, 1973)
  • Coup d’Etat (Kiju Yoshida, 1973)
  • Sex & Fury (Norifumi Suzuki, 1974)
  • Last Samurai (Kenji Misumi, 1974)
  • Graveyard of Honor (Kinji Fukasaku, 1975)
  • House (Nobuhiko Obayashi, 1977)
  • The Man Who Stole The Sun (Kazuhiko Hasegawa, 1979)
  • Vengeance is Mine (Shohei Imamura, 1979)

1980′s

  • The Beast to Die (Toru Murakawa, 1980)
  • Crazy Thunder Road (Sogo Ishii, 1980)
  • Sailor Suit and Machine Gun (Shinji Somai, 1981)
  • The Crazy Family (Sogo Ishii, 1984)
  • Farewell to the Ark (Shuji Terayama, 1984)
  • Tampopo (Juzo Itami, 1985)
  • The Emperor’s Naked Army Marches On (Kazuo Hara, 1987)
  • Akira (Katsuhiro Otomo, 1988)
  • Grave of the Fireflies (Isao Takahata, 1988)
  • Noisy Requiem (Yoshihiko Matsui, 1988)
  • Tetsuo (Shinya Tsukamoto, 1989)

1990′s

  • Sonatine (Takeshi Kitano, 1993)
  • Kamikaze Taxi (Masato Harada, 1995)
  • A quiet Life (Juzo Itami, 1995)
  • Gonin (Takashi Ishii, 1995)
  • Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995)
  • Tokyo Fist (Shinya Tsukamoto, 1995)
  • Maborosi (Hirokazu Koreeda, 1995)
  • Swallowtail Butterfly (Shunji Iwai, 1996)
  • Hana-Bi (Takeshi Kitano, 1997)
  • Princess Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997)
  • Perfect Blue (Satoshi Kon, 1998)
  • Porno Star (Toshiaki Toyoda, 1998)
  • Audition (Takashi Miike, 1999)

2000′s

  • Battle Royale (Kinji Fukasaku, 2000)
  • Eureka (Shinji Aoyama, 2000)
  • Kairo (Kiyoshi Kurosawa, 2001)
  • Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001)
  • Shara (Naomi Kawase, 2003)
  • Mind Game (Masaaki Yuasa, 2004)
  • Paprika (Satoshi Kon, 2006)
jul 15 2010 ∞
may 22 2012 +