OTPs

 • Dekubowl
  • KatsuDeku
  • TodoDeku
  • KiriDeku
  • ShinDeku
 • KiriBaku
 • TodoBaku
 • IiChako
 • MomoJirou
 • Tooru/Ojiro
 • Tooru/Denki
 • Tokoyami/Tsuyu
 • All Might/Inko
 • Rapgum
 • Mount Lady/Kamui Woods

Gosto

 • Dekubowl
  • Deku/Tokoyami
  • IzuTsuyu
  • IiDeku
  • IzuOcha
 • OjiShin
 • MiriTama
 • TamaNeji
 • Kacchako
 • KamiJirou
 • EraserMight
 • Toga/Dabi
 • Shigaraki/Dabi
 • TodoIida
 • TodoKami
 • Mina/Tsuyu
 • Tsuyu/Uraraka
 • Kendou/Monoma
 • Kendou/TetsuTetsu
 • KiriKami
 • SeroKami
 • Midnight/Aizawa
 • Se não se encaixa como NOTP, altas chances de eu shippar!

NOTPs

 • Qualquer ship entre os adolescentes e os adultos
aug 6 2017 ∞
aug 6 2017 +