• Run 40 miles a month
  • Run 10 miles a week
  • Run 4 miles
  • Run 6.4 miles (quarter Marathon)
  • Run 8 miles
  • Run 10 miles
  • Run 12 miles
  • Run 13 1/4 mole (a half Marathon)
  • start sit ups, crunches & plank routine
feb 13 2012 ∞
feb 20 2012 +