• i bloomed for you... (taekook)
  • six impossible things before breakfast (taekook)
  • house of cards (tae x jungkook x jimin)
  • taste of ink (taekook)
  • beta tau sigma (namjin, yoonmin)
  • you say witch like it's a bad thing (yoonjin, taekook)
sep 3 2018 ∞
sep 4 2018 +