list icon
  • Ser hacker
  • Participar de aventuras
  • Ter bons amigos
  • Entender como o mundo funciona
  • Apreciar a vida
jul 30 2016 ∞
jul 30 2016 +