• Sakata Gintoki
 • Takasugi Shinsuke
 • Sakamoto Tatsuma
 • Katsura Kotarou
 • Kagura
 • Shinpachi Shimura
 • Tae Shimura
 • Kondou Isao
 • Hijikata Toushiro
 • Okita Sougo
 • Sagaru Yamazaki
 • Ayame Sarutobi
 • Zenzou Hattori
 • Tsukuyo
 • Hinowa
 • Kyuubey Yagyu
 • Mutsu
 • Kamui
 • Umibozu
 • Kouka
 • Otose
 • Catherine
 • Tama
 • Kijima Matako
 • Kawakami Bansai
 • Sasaki Isaburo
 • Imai Nobume
 • Soyo Tokugawa (Hime-sama)
 • Shige Shige Tokugawa (Shogun-sama)
 • Saigou Tokumori (Mademoiselle Saigou)
 • Kujaku Hime Kada
 • Doromizu Jirochou
 • Hasegawa Taizou
 • Honjou Kyoushirou
 • Oboro
 • Yoshida Shoyo/Utsuro
 • Ketsuno Ana
mar 21 2017 ∞
apr 30 2021 +