list icon

"Write what you ship!"

Naruto:

 • Sasuke/Sakura
 • Sasuke/Naruto
 • Naruto/Hinata
 • Kiba/Hinata
 • Minato/Kushina
 • Fugaku/Mikoto
 • Shikamaru/Ino

Soul Eater:

 • Soul/Maka
 • Blair/Soul
 • Blair/Maka
 • Black*Star/Tsubaki
 • Noah/Gopher
 • Medusa/Stein
 • Stein/Spirit
 • Giriko/Maka (LOL)

Altro:

 • Fukuda/Aoki (Bakuman)
 • Takagi/Miyoshi (Bakuman)
 • Kisshu/Ichigo (TMM)
 • Anna/Yoh (Shaman King)
 • Hao/Anna (Shaman King)
 • Panty/Brief (P&SwG)
dec 21 2011 ∞
dec 21 2011 +