2021

 • novel
  • mo dao zu shi, mxtx
  • scum villain's self saving system, mxtx
  • thousand autumns, meng xi shi
  • tian guan ci fu, mxtx
  • wushuang, meng xi shi
  • golden stage, cang wu bin bai
  • tian ya ke, priest
  • fourteenth year of chenghua, meng xi shi

2022

 • novel
  • thousand autumns, meng xi shi (reread)
  • mo du, priest
  • sha po lang, priest
  • zhongji lanyin, priest
  • you yi, priest
 • manga
  • wotakoi
  • goma shio to purin
  • lovely complex
  • bl metamorphosis
dec 9 2022 ∞
dec 25 2022 +