bias graph

 • (txt) — soobin, hueningkai, taehyun
 • (crvt) — seongmin, minhee, jungmo, wonjin

 • (ive) — gaeul, liz, yujin, rei
 • (lsrfm) — yunjin, kazuha, chaewon
 • (enha) — sunghoon, sunoo, jungwon
 • (cix)  — yonghee, hyunsuk, jinyoung
 • (weeekly) — soojin, jaehee, jiyoon, zoa
 • (epex) — baekseung, amin, ayden
 • (drippin) — hyeop, dongyun, minseo
 • (p1harmony) — theo, intak, jiung
 • (kep1er) — hikaru, youngeun, xiaoting
 • aka fruitydols

+

 • (purki) — yuki, dosie, swan
 • (ab6ix) — woong, daehwi
 • (gncd) — jangjun, joochan, jibeom
 • (wei) — seokhwa, yongha
 • (to1) — jerome, minsu, j.you
 • (tbz) — new, q
 • (itzy) — yuna, yeji
 • (stayc) — seeun

j-pop

 • (jo1) — syoya, takumi, junki, ruki

asmrdols

pdx picks

 • (up10tion) — wooseok
 • (ciipher) — hyunbin
 • (mirae) — dongpyo
 • (bdc) — junghwan
 • (solo) — minkyu

archive

jan 30 2019 ∞
jun 18 2022 +