bias graph

 • (txt) — soobin, hueningkai, taehyun
 • (crvt) — seongmin, minhee, jungmo, wonjin

 • (enha) — sunghoon, sunoo, jungwon
 • (cix)  — yonghee, hyunsuk, jinyoung
 • (ab6ix) — woong, daehwi
 • (drippin) — hyeop, dongyun, minseo
 • aka fruitydols

+

 • (epex) — baekseung, amin, ayden
 • (p1h) — theo, jiung, intak
 • (gncd) — jangjun, joochan, jibeom
 • (wei) — seokhwa, yohan, yongha
 • (to1) — jerome, minsu, j.you
 • (tbz) — new, q
 • (itzy) — yuna, yeji

j-pop

 • (jo1) — syoya, takumi, ruki, junki

asmrdols

pdx picks

 • (up10tion) — wooseok
 • (ciipher) — hyunbin
 • (mirae) — dongpyo
 • (bdc) — junghwan
 • (solo) — minkyu

archive

jan 30 2019 ∞
jul 24 2021 +