user image

"Những nỗi buồn mong manh của tuổi trẻ giống như ký ức của những giấc mơ vậy. Rất nặng, rất rõ, rồi nhạt phai, rồi quên lãng."
— Phiên Nghiên

bookmarks:
ahn work (school)
people (friends)
mi wishlist
friends
about me (i'm fabulous)
list icon

gonna write another one so please be patient this is my 2014's version

sep 20 2012 ∞
jan 11 2014 +