• Dogs
    • Macie - 1-1/2yr - black & white teacup chihuahua 3-1/2lbs R.I.P. 5-10-10 Mommie misses you baby.
    • Gucci mane - 1-1/2yr - light brown & black teacup chihuahua 6lbs
    • Camie 15weeks white/fawn chihuahua 2lbs & 2oz (Sold)
    • Bailee 15weeks brindle chihuahua 3-1/2lbs
feb 10 2009 ∞
dec 17 2010 +