• bleach
 • naruto
 • hunter x hunter
 • xxxholic
 • tsubasa reservoir chronicles
 • cardcaptor sakura
 • shingeki no kyojin
 • jujutsu kaisen
 • horimiya
 • tsubaki-chou lonely planet
 • painter of the night
 • hirunaka no ryusei
 • un montón de shonen/shoujos/bl más
jan 22 2021 ∞
aug 16 2021 +