(๑ ◡ ω ◡);

  • gɑbrιelɑ (ガブリ) or just gɑbчs.
  • she/her, plus bιsexuɑl.
  • born ιn 88 , br.
  • zodιɑc: proudlч ɑn ɑquɑrιus one.
  • gɑmer w/ ɑddιctιon ιn ts4.
  • ɑctuɑllч lιstenιng to: wonderland - ateez.

fιnd me ❀;

jun 18 2016 ∞
dec 23 2019 +
 • Light › (Highlight)
 • Monbebe › (Monsta X)
 • Melody › (BTOB)
 • Universe › (Pentagon)
 • To Moon › (Oneus)
 • Atiny › (ATEEZ)
jun 18 2016 ∞
dec 23 2019 +
 • Queens › (T-ARA)
 • Wonderful › (Wonder Girls)
 • 4NIA › (4minute)
 • MooMoo › (Mamamoo)
 • ForEver › (Everglow)
jun 18 2016 ∞
dec 23 2019 +