user image

"what if instead of tweets-- blake and dan were all after katsuyas love. like "we gotta find katsuya. we gotta get his kiss." just having fun"

bookmarks:
 • top 5 in order are:
  • toriumi kosuke
  • eguchi takuya
  • saitou souma
  • shirai yusuke
  • hosoya yoshimasa

i talk about others A lot too like:

  • fukuhara kaori
  • maeno tomoaki
  • hanae natsuki
  • matsuoka yoshitsugu
  • mikako komatsu
  • umehara yuuichiro
  • nakamura shuugo
  • yonaga tsubasa
  • yoshino nanjo
  • satou rina
  • hayami saori
oct 20 2016 ∞
dec 2 2017 +