user image

eu basicamente vivo na minha própria mente. é mágico e desesperador ao mesmo tempo!!! ☆⌒(>。<) ela/dela

bookmarks:
list icon
 • mineo enomoto
 • kuroyuki
 • lance
 • heishi otomaru
 • sakuya nijou
 • nageki fujishiro
 • ren hana
 • yoh tomoe
 • tsubasa amaha
 • homare kanekubo
 • monshiro/kazuya kanda
 • orlok
 • kei okazaki
 • impey barbicane
feb 5 2022 ∞
feb 5 2022 +