user image

25, Shanghai
Twitter: @taobao_couture

Alex follows:
 • Shanghai, China
 • Beijing, China
 • Chongli, Zhangjiakou, Hebei, China
 • Yanjiao, Langfang, Hebei, China
 • Chicago, IL, USA
 • Plainfield, IL, USA
 • Raleigh, NC, USA
 • Richmond, VA, USA
 • New York, NY, USA
 • Dallas, TX, USA
 • Moganshan, Huzhou, Zhejiang, China
 • Xiamen, Fujian, China
dec 31 2019 ∞
feb 4 2020 +