list icon
 • 5 favorite couples:
  • bajifuyu; tokyo revengers
  • todobaku; boku no hero academia
  • todobakudeku; boku no hero academia
  • sukufushi/sukugumi; jujutsu kaisen
  • soonwoo; seventeen
sep 13 2018 ∞
aug 9 2022 +