a list of my current kins

  • homura akemi (pmmm)
  • haruhi fujioka (ohshc)
  • hajime hinata (sdr2)

list of my comfort characters!

  • callie (splatoon 1/2)
  • mipha (botw)
  • kiyotaka ishimaru (drthh)
  • chihiro fujisaki (drthh)
  • gundham tanaka (sdr2)
  • tohru honda (fruits basket)
aug 13 2020 ∞
mar 1 2021 +