user image

This is just a page for those who like to know more about people before following on social media.

bookmarks:

Characters: Gaku Yaotome ♡ Sogo Osaka ♡ Ryunosuke Tsunashi ♡ Momo ♡ Iori Izumi ♡ Ren Tsuruga ♡ Kyoko Mogami ♡ Lev Haiba ♡ Tadashi Yamaguchi ♡ Arata Wataya ♡ Mamura Daiki ♡ Kaito Kuroba ♡ Midori Takamine ♡ Wataru Hibiki ♡ Raji Shenazard ♡ Kei Takishima ♡ Jean Otus ♡ Nino ♡ Haruna Nagashima ♡ Iida Tenya ♡ Tokiya Ichinose ♡ Shun Shimotsuki ♡ Rui Minaduki ♡ Kai Fuduki ♡ Arata Uduki ♡ Kaito Shindo ♡ Sosei Tachibana ♡ Koutarou Katsura

Ships: Gaku/Tsumugi ♡ Ren/Kyoko ♡ Kogami/Akane ♡ Hak/Yona ♡ Arata/Chihaya ♡ Aomine/Momoi ♡ Kaito/Aoko ♡ Tokiya/Haruka ♡ Katsura/Ikumatsu

jan 6 2017 ∞
aug 1 2017 +