list icon

⟢ Kỳ Hâm | Phong Niên ⟢

mar 2 2024 ∞
mar 20 2024 +
list icon

⟢ Đã hoàn thành ⟢

mar 2 2024 ∞
mar 28 2024 +
list icon
  • Muốn kiếm quế hoa cùng chở rượu / Vẫn khác lúc / Thiếu niên du - Lưu Quá, Đường đa lệnh
  • Dẫu sống tự do trong vũ trụ / Vẫn cần hộ khẩu giữa tim này - Diệp Thanh Tuyền, Thường trú
  • chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn / nói gì kiếp khác với đời sau - Du Tử Lê, Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi
  • Những cơ cực tôi không cần chia sẻ / Những khổ đau tôi đã quen gánh gồng / Tôi chỉ sợ những bình minh quá đẹp / Không có người bên cạnh để chờ mong… - Nguyễn Nhật Ánh
  • thương nhau có kẻ làm đêm tối / để ủ mùi hương tóc hết đời - Du Tử Lê, Thơ ở đêm tối
  • Viết tên em trên mây / Sợ trời làm giông tố / Viết tên em lên cây / Sợ thời gian cây đổ / Viết tên em lên đâu? / Tôi cũng không b..._Lê Minh Quốc, Chọn lựa_
mar 3 2024 ∞
mar 3 2024 +