• Hina/Tsukinova
  • 16 y/o
  • she/her
  • 6 june
  • Moscow, Russia
  • norwegian & russian
  • panromantic
  • rus/eng/nor
jun 30 2017 ∞
jul 22 2018 +