Every seiyuu is great. Those are just just my favorites (and it will just keep increasing www)

 • Ohsaka Ryouta (Ohsaka-san/Ohsaka Ryouta-sama)
 • Kobayashi Chikahiro (Kobachi)
 • Shimono Hiro (Hirotan)
 • Miyano Mamoru (Mamochan)
 • Arthur Lounsbery
 • Okamoto Nobuhiko (Noburin)
 • Shimazaki Nobunaga (Zakki)
 • Sakurai Takahiro (Takapiro)
 • Fukuyama Jun (FukuJun)
 • Tsuda Kenjirou (Tsudaken)
 • Nakamura Yuuichi (Nakayuu)
 • Suwabe Junichi (Suwabe-san)
 • Hosoya Yoshimasa (Hosayan)
 • Namikawa Daisuke
 • Ono Yuuki (OnoYuu)
 • Kaji Yuuki
 • Ono Daisuke (OnoD)
 • Toshiyuki Toyonaga (Tosshi)
 • Saitou Souma
 • Inoue Kazuhiko
sep 15 2017 ∞
aug 10 2018 +