• korean
 • kim jiwoong
 • oh sungmin
 • lee seunghwan
  • global
 • chen jianyu
 • keita
 • wumuti
 • zhang shuaibo
 • ma jingxiang
 • ikumi hiroto
dec 29 2022 ∞
dec 29 2022 +
   • groups
 • nine percent, next, r1se, oner, teens in times, awaken-f
 • rocket girls 101, bonbon girls 303, name
   • soloists
 • zhou zhennan, qian zhenghao, yi yangqianxi, jackson wang, lay zhang, hua chenyu, zhou shen, fan chengcheng, wang yibo, lin yuzhi, eric chou
 • nineone# , lexie liu, vava
mar 25 2019 ∞
dec 16 2022 +
  • zhou zhennan ... r1se
  • hu yetao
 • fan chengcheng ... next / nine percent
 • zhai xiaowen ... r1se
 • zhang yanqi ... r1se
 • lin yanjun ... nine percent
 • lian huaiwei ... ixform
 • zhou keyu ... into1
 • ding chengxin ... teens in times
 • yan haoxiang ... teens in times

 • zheng naixin (nene) ... bonbon girls
 • nai wan (nineone)
 • fu yaning
dec 24 2020 ∞
dec 16 2022 +
aug 7 2018 ∞
dec 16 2022 +
 • wang hedi
 • mix sahaphap
 • khaotung thanawat
 • gong jun
 • zhang linghe
 • william gao
 • kit connor
 • zhou ye
 • yoo inna
apr 24 2018 ∞
dec 16 2022 +
   • groups
 • treasure
 • blackpink, le sserafim, (g)i-dle nmixx
   • soloists
 • woodz, dean
 • kwon eunbi, bibi
jan 16 2021 ∞
dec 16 2022 +
  • so junghwan ... treasure
  • kim jisoo ... blackpink
 • yoshi ... treasure
 • kim chaewon ... le sserafim
 • kwon eunbi ... soloist
aug 28 2018 ∞
dec 16 2022 +