user image

hi there! ପ꒰⑅°͈꒳°͈꒱੭⁾⁾ this account will have alot of stuff that you can use to be a “soft account”! there’s adorable texting emojis, symbols for bios and captions, and much more that you can save/ copy and paste! i hope my content can be of use to you!♡ NOTE: some texting emojis/symbols might look different when copy and pasting them!

bookmarks:
listography TERMS
GIVE A GIFT OF MEMORIES
FAVORITE LISTOGRAPHY MENTIONS
IMPORTANT NOTICES
MESSAGES
 • ⤷↷↶⇨⇧↳↴ ↱ ⇪ ➣ ➯ ↓ ⇢
 • ↺ ↻↠ ➸ ➺ ↫ ↬ ➟ ↵ ⇶ ↜ ↝ ⇝ ➥ ➜
 • ⢸≀⌇︴ᝰ 〰️ ⁓ ∼ 〜 ⌁ ☡ ꒷꒦ ⥼⥽  ༄ ੭ ๑ ๑⃙⃘
dec 7 2019 ∞
dec 7 2019 +
 • ♡╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯ ♡
 • ˓⁽͑ʺˀ́˙̻ˁ̀ʺ⁾̉ʾʾ ᵏᵞᵅ˞ᵎ
 • (ृ°͈꒳​°͈=°͈꒳​°͈)੭ु⁾⁾*
 • ヾ(๑ㆁᗜㆁ๑)ノ”
 • ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧ᵒᵏᵎᵎᵎᵎ
 • °₊·ˈ∗♡( ˃̶᷇ ‧̫ ˂̶᷆ )♡∗ˈ‧₊°
 • ◡̈
 • (⁼̴̀ૢ꒳​⁼̴́ૢ๑)
 • (;•͈́༚•͈̀)
 • (๑•̆૩•̆)
 • |||(๑⃙⃘°̧̧̧ㅿ°̧̧̧๑⃙⃘)
 • ꒰๑˃͈꒳˂͈๑꒱ノ*゙̥
 • (灬ºωº灬)♡
 • :: ೖ(⑅σ̑ᴗσ̑)ೖ ::
 • (⑅˘͈ ᵕ ˘͈ )
 • ( ื▿ ืʃƪ)♡
dec 6 2019 ∞
jun 30 2020 +
 • ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
 • ♂ ♀ ⚦ ⚨ ⚩ ⚲ ⚤ ⚢ ⚣ ⚥ ⚧
 • ♰ ♱ ☥ ✞ ✟ ☨ † ☩ ♆ ☨ ☬ ♁
 • ♲ ♳ ♴ ♵ ♶ ♷ ♸ ♹ ♺ ♼ ♽
 • ♬ ♫ ♩ ♪
dec 6 2019 ∞
dec 6 2019 +
 • ✎ ✉︎ ◛ ❅ ❆ ✥ ✲ ͙✼̥ ✼ ✻ ❉ ❈ ❊ ❋ ✾ ❃ ❁ ❀ ✿ ꕥ ᯽ ❂ ☼ ☾☽ ⋆ ★ ☆ ✪ ✩ ✬ ✰ ✧ ✦ ❦ ❧ ❥ ♡ ♡̷̷ დ ღ ꨄ ಌ ஜ ۵ ლ ෆ ও ଘ ପ ઇଓ ઉ ༊ ʚ ɞ ⊹
dec 7 2019 ∞
dec 7 2019 +
 • | || ||| |||| 卌
 • ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞
 • ♡ ♢ ♤ ♧
 • ⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅
dec 6 2019 ∞
dec 6 2019 +
 • ʚ♡ɞ
 • ˖⋆࿐໋₊ ☆
 • → ༄ ‧₊˚
 • ˏˋ °•*⁀➷
 • ✎ᝰ
 • ღཾཿ༉ ༘
 • ˚ ༘♡ ⋆。˚ ꕥ
 • ೄྀ࿐
 • ᵕ̈♡˳೫˚∗
 • ༉‧ ♡*.✧
 • ‧₊˚ ˖‧┊͙
 • 〔˚₊· ͟͟͞͞➳❥〕
 • ༄*♡:。. ུ࿐
 • ˗ˋ .*ೃ✧₊˚.❁ ↷
 • ·˚ ༘₊· ͟͟͞͞꒰➳
 • ༉‧₊˚.
 • ׂׂૢ་༘࿐˖⋆
 • ༊ ⁾⁾₊˚*̥₊˚‧
 • ⚘ ˏ`୭̥*ೃ
 • ✧*̥₊˚‧☆ミ
 • .°୭̥ ❁ ˎˊ˗
dec 7 2019 ∞
dec 7 2019 +
 • 〡write here!〡
 • ˗ˏˋwrite here!ˎˊ˗
 • ┊͙ write here! ┊͙
 • ʚ write here! ɞ
 • ꒰ write here! ꒱
 • ⦇ write here! ⦈
 • ⦉ write here! ⦊
 • ⟬ write here! ⟭
 • 『 write here! 』
 • 「 write here! 」
 • 【 write here! 】
 • 〖 write here! 〗
 • 〚 write here! 〛
 • ❮ write here! ❯
 • 《 write here! 》
 • 〈 write here! 〉
 • 〔 write here! 〕
 • 〘 write here! 〙
 • ❨ write here! ❩
 • ❪ write here! ❫
 • ❴ write here! ❵
dec 6 2019 ∞
dec 6 2019 +