user image

僕は人間じゃないんです、ほんとうにごめんなさい。

bookmarks:
 • JANUARY:
  • 10/eichi, 13/tori, 26/kuro
 • FEBRUARY:
  • 21/wataru, 25/kunugi
 • MARCH:
  • 3/arashi, 5/twins, 16/mao, 29/tomoya
 • APRIL:
  • 6/tsukasa, 20/souma, 27/nazuna, 30/makoto
 • MAY:
  • 5/leo, 16/madara
 • JUNE:
  • 9/shinobu, 15/tetora, 22/subaru
 • JULY:
  • 15/hajime, 18/koga, 24/hiyori
 • AUGUST:
  • 16/jun, 29/adonis & midori, 30/kanata
 • SEPTEMBER:
  • 6/keito, 7/mitsuru, 18/chiaki, 22/ritsu
 • OCTOBER:
  • 18/yuzuru, 30/shu
 • NOVEMBER:
  • 2/rei & izumi, 3/kaoru
 • DECEMBER:
  • 11/sagami, 17/hokuto, 26/mika
aug 29 2017 ∞
aug 29 2017 +