user image

*-_i shut my eyes in order to see_-*

bookmarks:
  • shiraga kazuo
  • ohno kazuo
  • moriyama daido
  • hosoe eikoh
  • tomatsu shomei
  • rinko kawauchi
feb 24 2019 ∞
feb 24 2019 +