• check our master list to see if your desired face claim is available. kung hindi ka makapili o makapag-decide, i-check mo ang aming wishlist!
  • for reservations, i-dm mo lang ang base at sundin ang format na ito: nandito na si (idol’s name) ng (group’s name) + (password).
  • ang format ng username ay @(idol)mtd or @mtd(idol). keep your username related to your face claim. lowercase lang ang maaari naming tanggapin, okay? okay.
  • paki-mention ang base upang ma-verify.
  • pakilagay ang "mustard" sa iyong profile.
dec 10 2018 ∞
apr 21 2019 +